AUTEUR

Sommige verhalen verdienen het om gedeeld te worden. Aangezien ik te kampen heb met een vorm van dyslexie, had ik niet verwacht ooit eens een boek te schrijven. Toch vond ik het nodig om als ervaringsdeskundige mijn persoonlijke verhaal te vertellen en te laten zien waar mensen met dyslexie in het dagelijks leven én op de werkvloer tegenaan lopen. Daar is het boek “Ik baal van taal” uit voort gekomen. Het is mijn missie om het taboe rond laaggeletterdheid weg te nemen en mensen bewust te maken van de gevolgen van lees- en taalproblemen.

Mijn tweede boek gaat over een persoonlijk verhaal waar ik te maken heb met de haarziekte Alopecia Areata. Deze auto-immuunziekte heeft bij mij en mijn omgeving veel teweeg gebracht, maar zeker ook iets moois opgeleverd. ‘Wie ben je zonder je haar?  omschrijft de zoektocht naar mijn nieuwe identiteit!

Ik baal van taal
Wie ben je zonder je haar?