blog helder verhaal

Communicatie op de werkvloer

Mensen die moeite hebben met lezen, ervaren problemen op de werkvloer. Ze voelen zich vaak onbegrepen omdat ze zich niet goed kunnen uitdrukken. Gedurende mijn onderzoek naar laaggeletterdheid in de samenleving kwam ik tegen wat ik al vermoedde. Met dit blog hoop ik bij jou het bewustzijn te verhogen over de invloed van slechte communicatie op de werkvloer.

De gevolgen zijn best pittig. Er kan een kloof ontstaan tussen werknemers. Deze groep trekt zich sneller terug en probeert zo min mogelijk op te vallen. Ze presteren vaak onder hun niveau. Managers hebben dit meestal niet eens in de gaten. Jammer, want veel talenten blijven onbenut.

Procesfouten
Mensen met leesproblemen hebben vaak moeite met concentreren. Processen vertragen of lopen misschien zelfs verkeerd. Informatie niet tot je kunnen nemen zorgt voor verkeerde keuzes, uitwerkingen en fouten. Hierdoor worden mensen onzeker, ze zijn minder assertief en trekken zich terug.

Ziekteverzuim
Ook het ziekteverzuim ligt hoger bij deze groep. Dit komt omdat ze niet goed meekunnen met collega’s en vervolgens met gevoelens van schaamte en onzekerheid rondlopen. Instructies worden niet goed begrepen, waardoor mogelijk ongelukken ontstaan. Het kan dus ook zomaar financieel een kostenpost worden.

  • Begrijpelijke communicatie
    Wil je optimaal gebruik maken van je personeel, dan is goed, duidelijk en begrijpelijk communiceren erg belangrijk. Wel eens gedacht om werkprocessen en instructies met beelden, visuals en pictogrammen te communiceren? Echt helemaal van deze tijd want ook goede lezers zien in een oogopslag wat er bedoeld wordt. Begrijpelijke communicatie? Maak met een goede vormgeving het verschil.
  • Ambitieus plan
    Het kan best een pittige klus zijn en waar moet je beginnen? Vraag naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf, dan kijken we samen naar een verbeterslag. Betere communicatie en gelukkiger personeel is het resultaat.


Tip:
 Ook een jaarverslag, AVG of Algemene voorwaarde kan worden omgezet in een infographic. Geen saai tekstueel document, maar een mooie vormgeving van al het verrichte werk.

Meer lezen over communicatie op de werkvloer? Lees mijn blog over “Veilig werken”