Als interim projectmanager is Project Up jouw strategisch gesprekspartner. Jij vertelt je doel, Project Up stelt kritische vragen om vervolgens een concreet plan van aanpak op te stellen en uit te rollen.

“Astrid is een kei in het visueel beter leesbaar maken van moeilijk leesbare tekst en ze heeft voor mij mijn Overeenkomst van Opdracht en Algemene Voorwaarden onder handen genomen.

A. Roosegaarde Bisschop
Eigenaar ProjectUp

Voor Van Leeuwen Buizen mogen we diverse items ontwerpen

  • checklist
  • plan van aanpak
  • visitekaartje
  • werkschema