training

Communiceren doe je overal!

Vlot en foutloos lezen is niet voor iedereen weggelegd. Veel mensen vinden hebben moeite met lezen, schrijven of informatie opnemen. Denk aan laaggeletterden, anderstaligen, mensen met dyslexie of een taalachterstand en beelddenkers.  

Leesprobleem op de werkvloer
Veel werkgevers realiseren zich niet dat hierdoor op de werkvloer problemen kunnen ontstaan. Instructies of mededelingen worden niet of verkeerd begrepen, kennis wordt niet goed opgenomen en digitale vaardigheden zijn moeilijker aan te leren. Naast de schaamte die mensen met een leesprobleem ervaren, ontstaat er een kloof tussen hen en hun collega’s. Ook kan dit de ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid binnen het bedrijf.

Met de juiste kennis kom je verder

Voor wie
De training is geschikt voor organisaties die informatiedragers willen gebruiken die voor alle medewerkers helder en toegankelijk zijn. Ieder bedrijf is uniek, ieder mens is bijzonder. Deze training/workshop maken we dan ook op maat met de onderdelen die voor jouw bedrijf belangrijk zijn. Samen bekijken we welke communicatiemiddelen slim ingezet kunnen worden. En natuurlijk hoe ze eruit moeten zien.

Lees wat andere vinden van Het Ontwerploket

In Nederland heeft 1 op de 6 mensen moeite met lezen en schrijven. Zij hebben daar in het dagelijks leven veel last van. Ik ben dan ook zeker niet de enige met dit probleem. Probleemlezers stuiten in hun omgeving op onbegrip, vooroordelen en irritatie. Zij voelen zich afgewezen en schamen zich om hulp te vragen. Ik heb er mijn missie van gemaakt om hen te helpen met de kennis die ik heb opgebouwd. Het is mijn bedoeling dat iedereen mee kan doen in de maatschappij.